Voor eventplanners die durven te vernieuwen
Voor eventplanners die durven te vernieuwen

Privacyverklaring

EventGoodies, gevestigd in Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
EventGoodies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • Naam
  • Bedrijf

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eventgoodies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EventGoodies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
EventGoodies neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EventGoodies) tussen zit. EventGoodies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Een CRM-systeem om aanvragen te registreren en op te volgen.
  • Google Analytics en Hotjar voor inzicht in bezoekersgedrag. Deze inzichten zijn niet gebonden aan individuen.

Hotjar
We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice die ons helpt de gebruikerservaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om te bouwen en onze service onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om weer te geven onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Zie ‘Over Hotjar‘ voor meer informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EventGoodies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • E-mailadres van lezers voor nieuwsbrief. Wij bewaren dit niet. Als je je uitschrijft, hebben wij geen gegevens meer van jou.
  • E-mailadres, naam en bedrijf bij het aanvragen van een dienst. Dit verwijderen wij na twee jaar uit ons CRM-systeem.
  • Overige gegevens door het invullen van het contactformulier of het versturen van een mail. Dit bewaren wij niet actief in een bestand. Het kan echter wel voorkomen dat een e-mail in onze in- en outbox blijft staan. Hiertoe heeft niemand, anders dan de eigenaar van EventGoodies, toegang toe.

Delen van persoonsgegevens met derden
EventGoodies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EventGoodies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor lezers van onze nieuwsbrief, de Weekly Digest, geldt dat ze dit zelf kunnen doen via de wekelijkse mailing die je ontvangt via Revue.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EventGoodies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.