Afstand verkleinen? Laat de directeur koffie inschenken

Organiseer je een bijeenkomst met als doel de samenwerking tussen medewerkers en de directie te verkleinen? Laat de directeur de koffie zelf eens inschenken!

Gelijkwaardig deelnemen aan activiteiten

Enige tijd geleden was ik betrokken bij een bijeenkomst waarbij het doel was om een goede start te geven aan de samenwerking tussen de ondernemingsraden en de directie. Ik kwam er alleen tijdens de voorbereidingen achter dat er een afstand was tussen de directie en de medewerkers. Dat was een probleem voor de doelstellingen van de dag. Als medewerkers de afstand tijdens de bijeenkomst namelijk ook zo ervaren, dan ontstaat het risico dat mensen niet gelijkwaardig aan de activiteiten deelnemen. Dus het was zaak deze afstand zo snel mogelijk te dichtten.

Zo hebben we dat aangepakt

We drie dingen bedacht om de afstand te verkleinen en de directie gelijkwaardig met de medewerkers te laten zijn:

  • de directie komt in vrijetijdskleding naar de bijeenkomst,
  • de directrice bemant de ontvangstbalie,
  • en de rest van de directie brengt de koffie en thee rond.

Wat levert zo’n aanpak op?

Het imago van de ‘ivoren toren directie’ verdwijnt als iemand uit de directie je jas aanneemt of je koffie inschenkt. Je krijgt hierdoor direct een andere connectie en relatie. We hebben met onze aanpak vooral gefocust op de start van de dag. We merkten dat de dag daardoor meteen goed en gemoedelijk begon. En dat kwam weer ten goede voor de rest van de dag. Dus als je iets organiseert voor het personeel en wil je de afstand tussen de directie en medewerkers verkleinen. De directie de koffie laten inschenken zou zomaar kunnen helpen om dit voor elkaar te krijgen.

Plaats een reactie